Welkom - Bienvenue - Welcome

 2Q==

 

pixel.gif

Welkom bij Rotary Club ANTWERPEN

Wij zijn verheugd met uw belangstelling voor onze Stad en onze Club - de eerste  van de Metropool (1926). Al onze clubleden hopen dat u de gelegenheid zal hebben om aanwezig te zijn op een van onze wekelijkse bijeenkomsten en deel te nemen aan de lunch van donderdagmiddag: gedachten en ondervinding uitwisselen kan enkel het ideaal van kameraadschap en wederzijdse verstandhouding versterken, wat de grondstenen zijn van onze organisatie. Wij hopen u zeer in ’t kort te mogen ontmoeten.

Bienvenue au Rotary Club ANTWERPEN

Nous nous réjouissons de votre intérêt pour notre belle Métropole et notre Club, le premier de la Métropole (1926) . Tous les membres du Rotary Club Antwerpen espèrent que vous aurez l’occasion de participer à une de nos réunions hebdomadaires et de partager le repas du jeudi-midi : les échanges d’idées et d’expériences ne pourront que renforcer l’idéal de camaraderie et de compréhension mutuelle, qui forment le fondement de notre organisation. A bientôt le plaisir de faire votre connaissance ?